Na področju davčnega svetovanja vam ponujamo:

  • DDV v Sloveniji in pri mednarodnem poslovanju
  • Davek na dodano vrednost in optimizacija