Naš računovodski servis vam omogoča:

  • Obračun plač, regresa, jubilejnih nagrad in odpravnin
  • Priprava plačilnih nalogov
  • Oddaja potrebnih obrazcev na FURS in Ajpes
  • Oddaja poročil za uveljavljanje nagrad za zaposlene invalide in poročil o porabi sredstev
  • Obračun najemnin, podjemnih pogodb in honorarjev