Pri poslovno/finančnih storitvam vam ponujamo alternativne rešitve s pomočjo:

  • urejanja dokumentacije novoustanovljenim podjetjem,
  • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
  • priprava investicijskih elaboratov za banke,
  • priprava dokumentacije za prijavo na razpise slovenskega podjetniškega sklada,
  • kadrovske storitve: prijava, odjava zaposlenih,
  • vodenje in izvajanje plačilnega prometa.