Pripravili smo vam seznam koristnih povezav na enem mestu.

> FURS – Finančna uprava Republike Slovenije (www.fu.gov.si)

> e-Davki – elektronsko davčno svetovanje (www.edavki.durs.si)

> Taxation and customs Union (www.ec.europa.eu)

> Inetis (www.inetis.com)

> Ajpes – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si)

> Banka Slovenije (www.bsi.si)