V sklopu računovodskih storitev vam ponujamo:

 • Vodenje glavne knjige in saldakontov
 • Izpis odprtih postavk
 • Vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Vodenje davčnih evidenc
 • Obračun DDV in VIES poročilo, Intrastat
 • Izdelava zaključnega računa in obračun davka od dohodka
 • Izdelava medletnih izkazov
 • Izdelava poročil za Banko Slovenije, SURS in Ajpes
 • Priprava pobotov terjatev in obveznosti

V sklopu knjigovodskih storitev vam ponujamo:

 • Kontrola in knjiženje prejetih in izdanih računov
 • Knjiženje transakcijskih računov
 • Knjiženje potnih nalogov
 • Knjiženje drugih potrebnih listin