V sklopu računovodskih storitev vam ponujamo:

  • Pregled organizacije in predlog reorganizacije računovodske funkcije naročnika
  • Pregled evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne in davčne evidence
  • Kontrola skladnosti knjigovodskih listin z zakonodajo in računovodskimi standardi
  • Svetovanje pri računovodskih opravilih
  • Pomoč pri obračunu DDV, izdelavi zaključnega računa in davčnega obračuna, mesečnem poročanju